O NAS

Kancelarie świadczą usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji. Zakres specjalizacji kancelarii jest wynikiem pracy całego zespołu, który w sposób najbardziej szeroki pozwala zapewnić Państwu specjalistyczną pomoc z każdej dziedziny.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Dziedziny prawa

Prawo cywilne
Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, zasiedzenia, opłaty za użytkowanie wieczyste, odszkodowania, zadośćuczynienia, roszczenia wynikające z umów i inne. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa spadkowego, m.in. przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek i inne.
Prawo rodzinne
Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i in. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie ochrony mienia Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Towarzyszą im duże emocje, toteż ich przebieg bywa zawiły i skomplikowany. Wspieramy naszych klientów w tych trudnych momentach i chronimy ich przed popełnianiem błędów.
Postępowanie egzekucyjne
(m.in. skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, zarzuty na opis i oszacowanie i inne)
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowania za zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odprawy, świadectwa pracy, odwołania od decyzji organów rentowo-emerytalnych i inne).
Prawo administracyjne
Kancelarie Radców Prawnych reprezentują klientów na wszystkich etapach postępowania administracyjnego , tj. przez urzędami, organami a także na etapie postępowania sądowo- administracyjnego, przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz udzielają porad prawnych. Prowadzimy m.in.: postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne, sprawy związane z nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi, sprawy obywateli i cudzoziemców, sprawy z zakresu prawa budowlanego, sprawy, które swym zakresem obejmuje także prawo mieszkaniowe i spółdzielcze. sprawy administracyjne związane z szeroko rozumianym prawem pomocy społecznej. Ponadto Nasze Kancelarie oferują usługi w zakresie: sporządzania odwołań od decyzji i postanowień, sporządzania zażaleń na postanowienia, pomocy przy uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji, pomocy przy uzyskiwaniu zaświadczeń, sporządzania podań, wniosków oraz innych niezbędnym pism w toku postępowania administracyjnego, sporządzania opinii prawnych.
Prawo gospodarcze
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Kancelarie świadczą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek we wszystkich sporach prawnych jakie się pojawiają bądź mogą pojawić w prowadzonej działalności. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, aby dać Państwu gwarancję pozytywnego jej rozstrzygnięcia. Reprezentujemy naszych klientów w zakresie spraw gospodarczych i w sprawach handlowych na wszystkich etapach postępowania sądowego, oraz przed sądami administracyjnymi, a w razie potrzeby także przed urzędami. Zakres prawa gospodarczego jest bardzo szeroki, dlatego też nasze Kancelarie prowadzą m.in.: bieżące doradztwo prawne, pomoc przy zakładaniu spółek osobowych, tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo akcyjnych a także spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, pomoc przy dokonywaniu zmian w spółkach oraz ujawnianie ich w Krajowym Rejestrze Sądowym, tworzeniu wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółek, uczestniczenie w posiedzeniach organów spółek, przekształceniach oraz likwidacji spółek prawa handlowego, reprezentacji podmiotów gospodarczych w sporach sądowych, przygotowywaniu, redagowaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa gospodarczego.

NASZ ZESPÓŁ

Eugeniusz Kiszka
Radca prawny z ponad 35-letnią praktyką w zawodzie. Prowadzi od ponad 25 lat Kancelarię Radcy Prawnego w Janowie Lubelskim...
Anna Prochal-Borek
Od 14 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Lex w Kraśniku...
Anna Abram
W 2007 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2014 r prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Janowie Lubelskim

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

Janów Lubelski

  ul. Wiejska 3/5 (I piętro), Janów Lubelski.

  (+48) 608 694 970 – Eugeniusz Kiszka

    radcaprawny@eugeniuszkiszka.pl

  ul. Wiejska 3/5 (I piętro), Janów Lubelski.

   (+48) 662 662 302 – Anna Abram

    aabram83@gmail.com

Kraśnik

  ul. Lubelska 29, 23-200 Kraśnik.

  (+48) 508 497 886

  (+48) 81 884 44 43

  borek.anna@wp.pl

  Pon. – Pt.: 8:30 – 16:30